Šta je zbirka podataka?

ZZPL zbirku podataka definiše kao “skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju”.
To praktično znači da zbirku podataka čini svaki skup podataka koji u sebi sadrži naj- manje jedan podatak o ličnosti bez obzira na formu – to mogu biti baze, evidencije, registri, upisnici, spiskovi, ali i razni ugo-vori, zapisnici, zdravstveni kartoni, video snimci i drugo.

Koje zbirke podataka vode organi vlasti?

Organi vlasti redovno vode tri vrste zbirki podataka:

 

 • Zbirke podataka koje u sebi sadrže podatke o licima koja su zaposlena u organu vlasti ili obavljaju poslove u organu vlasti po drugom osnovu, kao što su:
  • Kadrovska evidencija;
  • Evidencija o platama;
  • Evidencija o naknadama za prevoz;
  • Evidencija o prisutnosti na radu;
  • Evidencija korisnika službenih mobilnih telefona;
  • Video nadzor serverske sobe.

 

 • Zbirke podataka koje sadrže i podatke lica koja nisu zaposlena u organu vlasti, a koje nastaju u radu organa vlasti, dok obaveza njihovog vođenja nije propisana zakonom, kao što su:
  • Video nadzor ulaznih prostorija organa vlasti;
  • Evidencija o predstavkama i pritužbama građana;
  • Evidencija o licima sa kojima organ vlasti vodi sudske sporove;
  • Zbirka sigurnosnih kopija službene elektronske pošte organa vlasti.

 

 • Zbirke podataka čije je vođenje propisano zakonom, kao što su:
  • Matična evidencija o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koju vodi PIO fond u skladu sa članom 125 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Jedinstvena baza podataka osiguranika i osiguranih lica, koju vodi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, u

Kada organ vlasti nema navedene obaveze?

Iz razloga svrsishodnosti, organ vlasti nije dužan da obrazuje i vodi Evidenciju o obradi, niti da Povereniku prijavi zbirku podataka u sledećim situacijama:

 • Podaci koji se nalaze u evidenciji obrađuju se isključivo u porodične i druge lične svrhe (što se po pravilu neće desiti u organu vlasti);
 • Vođenje zbirke podataka je propisano zakonom;
 • Zbirku podataka čine samo javno objavljeni podaci;
 • Zbirku čine podaci koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, odnosno korisnik, nije ovlašćen da odredi identitet.

Continue reading Kada organ vlasti nema navedene obaveze?