Šta je zbirka podataka?

ZZPL zbirku podataka definiše kao “skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju”.
To praktično znači da zbirku podataka čini svaki skup podataka koji u sebi sadrži naj- manje jedan podatak o ličnosti bez obzira na formu – to mogu biti baze, evidencije, registri, upisnici, spiskovi, ali i razni ugo-vori, zapisnici, zdravstveni kartoni, video snimci i drugo.

Koje zbirke podataka vode organi vlasti?

Organi vlasti redovno vode tri vrste zbirki podataka:

 

 • Zbirke podataka koje u sebi sadrže podatke o licima koja su zaposlena u organu vlasti ili obavljaju poslove u organu vlasti po drugom osnovu, kao što su:
  • Kadrovska evidencija;
  • Evidencija o platama;
  • Evidencija o naknadama za prevoz;
  • Evidencija o prisutnosti na radu;
  • Evidencija korisnika službenih mobilnih telefona;
  • Video nadzor serverske sobe.

 

 • Zbirke podataka koje sadrže i podatke lica koja nisu zaposlena u organu vlasti, a koje nastaju u radu organa vlasti, dok obaveza njihovog vođenja nije propisana zakonom, kao što su:
  • Video nadzor ulaznih prostorija organa vlasti;
  • Evidencija o predstavkama i pritužbama građana;
  • Evidencija o licima sa kojima organ vlasti vodi sudske sporove;
  • Zbirka sigurnosnih kopija službene elektronske pošte organa vlasti.

 

 • Zbirke podataka čije je vođenje propisano zakonom, kao što su:
  • Matična evidencija o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koju vodi PIO fond u skladu sa članom 125 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Jedinstvena baza podataka osiguranika i osiguranih lica, koju vodi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, u

Koje su obaveze organa vlasti koji vodi zbirku podataka?

 

Organ vlasti je dužan da obrazuje i vodi Evidenciju o obradi, koja sadrži podatke o nazivu zbirke podataka, vrsti podataka, radnjama i svrsi obrade, roku čuvanja podataka, preduzetim merama zaštite i druge podatke, što je propisano članom 48 ZZPL-a.

Continue reading Koje su obaveze organa vlasti koji vodi zbirku podataka?

Kada organ vlasti nema navedene obaveze?

Iz razloga svrsishodnosti, organ vlasti nije dužan da obrazuje i vodi Evidenciju o obradi, niti da Povereniku prijavi zbirku podataka u sledećim situacijama:

 • Podaci koji se nalaze u evidenciji obrađuju se isključivo u porodične i druge lične svrhe (što se po pravilu neće desiti u organu vlasti);
 • Vođenje zbirke podataka je propisano zakonom;
 • Zbirku podataka čine samo javno objavljeni podaci;
 • Zbirku čine podaci koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, odnosno korisnik, nije ovlašćen da odredi identitet.

Continue reading Kada organ vlasti nema navedene obaveze?

Zašto je bitno prijaviti zbirku podataka Povereniku?

Pored toga što je prijava zbirke zakonska obaveza propisana ZZPL-om čije neispunjenje povlači prekršajnu odgovornost, treba reći da je zapravo u interesu organa vlasti da prijavljuje zbirke podataka Povereniku, pa čak i u slučajevima kada nema takvu obavezu. Razlozi za to su sledeći:

Continue reading Zašto je bitno prijaviti zbirku podataka Povereniku?