Šta je zbirka podataka?

ZZPL zbirku podataka definiše kao “skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju”.
To praktično znači da zbirku podataka čini svaki skup podataka koji u sebi sadrži naj- manje jedan podatak o ličnosti bez obzira na formu – to mogu biti baze, evidencije, registri, upisnici, spiskovi, ali i razni ugo-vori, zapisnici, zdravstveni kartoni, video snimci i drugo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *