Koje zbirke podataka vode organi vlasti?

Organi vlasti redovno vode tri vrste zbirki podataka:

 

 • Zbirke podataka koje u sebi sadrže podatke o licima koja su zaposlena u organu vlasti ili obavljaju poslove u organu vlasti po drugom osnovu, kao što su:
  • Kadrovska evidencija;
  • Evidencija o platama;
  • Evidencija o naknadama za prevoz;
  • Evidencija o prisutnosti na radu;
  • Evidencija korisnika službenih mobilnih telefona;
  • Video nadzor serverske sobe.

 

 • Zbirke podataka koje sadrže i podatke lica koja nisu zaposlena u organu vlasti, a koje nastaju u radu organa vlasti, dok obaveza njihovog vođenja nije propisana zakonom, kao što su:
  • Video nadzor ulaznih prostorija organa vlasti;
  • Evidencija o predstavkama i pritužbama građana;
  • Evidencija o licima sa kojima organ vlasti vodi sudske sporove;
  • Zbirka sigurnosnih kopija službene elektronske pošte organa vlasti.

 

 • Zbirke podataka čije je vođenje propisano zakonom, kao što su:
  • Matična evidencija o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koju vodi PIO fond u skladu sa članom 125 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Jedinstvena baza podataka osiguranika i osiguranih lica, koju vodi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, u

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *