Koje su obaveze organa vlasti koji vodi zbirku podataka?

 

Organ vlasti je dužan da obrazuje i vodi Evidenciju o obradi, koja sadrži podatke o nazivu zbirke podataka, vrsti podataka, radnjama i svrsi obrade, roku čuvanja podataka, preduzetim merama zaštite i druge podatke, što je propisano članom 48 ZZPL-a.

Organ vlasti je dužan da prijavi evidenciju o zbirci podataka Povereniku koji vodi Centralni registar zbirki podataka. Tehnički, ovu prijavu organ vlasti obavlja tako što se registruje na sajtu Poverenika, popuni elektronski obrazac, a zatim i pisanim putem dostavi Povereniku potpisane i pečatirane obrasce.

Postupak registracije i prijave zbirki podataka prikazan je na grafikonu:

Povrinic-01

 

Organ vlasti je dužan da pre uspostavljanja zbirke podataka koju namerava da vodi radi obrade podataka čiji je pravni osnov pristanak lica, dostavi Povereniku obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke, i to najkasnije 15 dana pre uspostavljanja zbirke podataka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *