Kako organizovati održavanje informacionog sistema i elektronske baze koja sadrži podatke o ličnosti?

U idealnom slučaju, razvoj i održavanje informacionih sistema u organima vlasti koji upravljaju velikom količinom podataka o ličnosti trebalo bi da bude u potpunosti  pod okriljem zaposlenih, koji su organizovani u posebnoj organizacionoj jedinici za informacione sisteme i tehnologije, sa direktorom koji je član najvišeg rukovodstva organa vlasti.

Continue reading Kako organizovati održavanje informacionog sistema i elektronske baze koja sadrži podatke o ličnosti?