Koji nivo pristupa podacima o ličnosti treba dozvoliti različitim interesnim grupama?

Neophodno je osigurati da pristup prikupljenim podacima o ličnosti bude omogućen samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja. Zbog toga je u svakom organu vlasti koja prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti neophodno implementirati sistem korisničkih rola, kojim će biti definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem rola mora precizno da definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena rola uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje.

Continue reading Koji nivo pristupa podacima o ličnosti treba dozvoliti različitim interesnim grupama?

Na koji način treba zabeležiti svaki pristup i obradu podataka o ličnosti?

U svakom od opisanih slučajeva pristupa podacima o ličnosti, od suštinske je važnosti evidentirati svaki pristup, kao i svaku obradu podataka koja bude sprovedena. Neophodno je da organi vlasti koji prikupljaju podatke o ličnosti u svakom trenutku i za svaki prikupljeni podatak nedvosmisleno mogu da utvrde koji korisnik je pristupio podatku, u koje vreme, odakle i koju vrstu obrade podataka je eventualno sproveo.U slučaju ažuriranja podataka, neophodno je evidentirati sve izmene koje su obavljene, kao i prethodno stanje podatka.

Continue reading Na koji način treba zabeležiti svaki pristup i obradu podataka o ličnosti?