Gde su i šta se radi s ličnim podacima građana – od adrese i datuma rođenja, preko istorije bolesti, bankovnih računa, pa sve do metapodataka koje nesvesno generišu kada razgovaraju mobilnim telefonom?

Ko sve može da prikuplja, obrađuje i koristi podatke o ličnosti, po kojim zakonima i kakve je mere zaštite dužan da primenjuje?

Kakva su prava građana čiji se podaci prikupljaju i šta mogu i treba da urade u slučaju zloupotreba?

 

Posvećena zaštiti prava i sloboda u digitalnom okruženju SHARE Fondacija je, za početak, tražila odgovore na ova pitanja od šest najvećih rukovalaca podacima o ličnosti u javnom sektoru – Poreskoj upravi, RFZO, PIO Fondu, Centru za socijalni rad u Beogradu, CROSO i Agenciji za privredne registre.

Rezultati istraživanja objedinjeni su u pojedinačne izveštaje i priručnik sa preporukama i sada čine deo javne baze znanja.

SHARE Fondacija, Beograd, mart 2016.