Screen Shot 2018-07-30 at 8.02.58 PM

Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation, GDPR) počela je da se primenjuje 25. maja 2018. godine i predstavlja novi globalni standard zaštite privatnosti. U Srbiji, Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti zasnovan je na istim principima kao i GDPR.Uz pomoć alata za samoprocenu i izradu politika privatnosti, organizacije će biti u prilici da započnu proces usklađivanja svog poslovanja sa novim pravilima, dok je Vodič za zaštitu podataka o ličnosti namenjen građanima kako bi bolje razumeli primenu i zaštitu svojih prava.