Koja prava imaju građani?

Pored toga što su organi vlasti dužni da uvek obrađuju podatke o ličnosti u skladu sa ZZPL-om, drugim zakonima i načelima obrade, oni imaju obavezu da na transparentan način obrađuju podatke, te da građanima omoguće da se upoznaju sa svim aspektima obrade podataka o ličnosti.

Continue reading Koja prava imaju građani?