Postupanje organa vlasti u vezi sa zahtevima

Prijem zahteva

 

Od izuzetne je važnosti da postoji lice u organu vlasti koje je nadležno za postupanje po zahtevima građana, kako bi nakon prijema zahteva organ vlasti u propisanim rokovima i na ispravan način rešio zahtev. To bi trebalo da bude lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, čije su nadležnosti opisane u organizacionom delu ovog Vodiča.

Continue reading Postupanje organa vlasti u vezi sa zahtevima