Koja prava imaju građani?

Pored toga što su organi vlasti dužni da uvek obrađuju podatke o ličnosti u skladu sa ZZPL-om, drugim zakonima i načelima obrade, oni imaju obavezu da na transparentan način obrađuju podatke, te da građanima omoguće da se upoznaju sa svim aspektima obrade podataka o ličnosti.

U tom smislu građanima se moraju obezbediti sledeća prava:

  • Pravo na obaveštenje o obradi podataka koje organ vlasti poseduje;
  • pravo na uvid u podatke koje organ vlasti poseduje;
  • pravo na izdavanje kopije podataka koje organ vlasti poseduje;
  • prava povodom izvršenog uvida.

U skladu sa tim pravima građani će redovno upućivati zahteve organima vlasti. Jedan zahtev se može odnositi samo na jedno od navedenih prava, ali treba imati u vidu da građani često upućuju zahteve kojim traže ostvarenje dva ili više prava.

PRIMER: Jovan Petrović jednim zahtevom od Doma zdravlja u Požegi traži da ga obaveste koje sve podatke o njemu poseduju, te da izvrši uvid u te podatke, kao i da mu Dom zdravlja izda kopiju podataka koji se odnose na njega.

Bitno je razumeti da je svako od ovih prava zasebno i da organ vlasti mora postupiti po svakom od ovih prava, te da se, na primer, dostavljanjem kopije podataka ne oslobađa obaveze da licu omogući uvid u podatke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *