Izjave o poverljivosti

Izjave o poverljivosti informacija moraju biti polazna osnova za zaštitu podataka o ličnosti u organu vlasti, jer se njima definiše lična odgovornost fizičkog lica za čuvanje informacija, između ostalog i podataka o ličnosti. Izjave bi trebalo da potpišu svi zaposleni ali, što je još važnije, i sva fizička lica koja na neki način (kroz ugovore između pravnih lica) ostvaruju pristup podacima o ličnosti korisnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *