Rukovalac podataka

Organ vlasti će imati status rukovaoca podataka kada određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, ili su svrha i način obrade podatka ustanovljeni zakonom radi obavljanja poslova iz njegove nadležnosti. U ovom kontekstu, svrha bi se odnosila na razlog i potrebu zbog kojih se podaci obrađuju, dok se način obrade odnosi na pitanja kao što su “koji podaci će se obrađivati?”, “koliko dugo će se podaci obrađivati?”, “ko će imati pristup podacima?” i ostalo.

Dakle, svojstvo rukovaoca organ vlasti može steći na osnovu zakona ili to može proizaći iz aktivnosti organa vlasti o kojima samostalno donosi odluku.

PRIMER 1: Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama je utvrđeno da zdravstvene ustanove vode zdravstvene kartone. Takođe su određeni podaci koji se vode u zdravstvenim karotnima (medicinski podaci, dijagnoze i ostalo), te da se kartoni čuvaju 10 godina nakon smrti lica, kao i da pristup podacima iz kartona imaju samo medicinski radnici u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja pacijenata.

PRIMER 2: Javno preduzeće iz razloga bezbednosti i zaštite svoje imovine uvodi sistem video nadzora u svoje prostorije. Uz to, utvrdi koje prostorije će se snimati, da će se video snimci čuvati mesec dana i da niko sem radnika obezbeđenja i zakonom ovlašćenih lica neće imati pristup video snimcima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *