Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Uvođenje baznog standarda iz ISO serije, standarda SRPS ISO 9001:2015 zahteva obavezno uvođenje šest dokumentovanih procedura. Dokumentovane procedure podrazumevaju propisan način odvijanja ne- kog procesa, a ISO 9001 zahteva dokumentovanost sledećih procesa:

  • Upravljanje dokumentacijom;
  • Upravljanje zapisima;
  • Interne provere;
  • Upravljanje neusaglašenostima;
  • Korektivne mere;
  • Preventivne mere.

Međutim, organizacija može svoje poslovanje, odnosno procese, urediti sa koliko god procedura smatra da je optimalno. Stoga se organima vlasti predlaže uvođe-nje dodatnih procedura za:

Upravljanje dokumentacijom u papirnoj formi koja sadrži podatke o ličnosti korisnika;

SAVET
Ova procedura treba da se razlikuje od obavezne procedure za upravlja- nje dokumentacijom, koja ima za cilj pre svega da se u izdavanje, izmenu i povlačenje dokumenata u organima vlasti uvede princip sledljivosti. Procedurom treba definisati ko i na koji način ima pravo pristupa ovoj vrsti papirne dokumentacije, te koje akcije obrade može vršiti nad dokumentacijom.
Praćenje izvršenja ugovora na održava- nju i razvoju informacionih sistema organa vlasti;
SAVET
Procedurom definisati određivanje odgovornog lica za ugovor, njegove zadatke u pogledu ograničavanja i kontrole pristupa spoljnih korisnika sistemu, što je detaljno opisano u delu Vodiča koji se odnosi na organizaciju održavanja informacionog sistema organa vlasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *