Dvostruka provera

Jak sistem autentifikacije podrazumeva više od jednog zahteva prilikom pristupa – ne samo korisničku lozinku, već i kvalifikovani sertifikat.

Dvostruka provera podrazumeva zahtev za potvrdu identiteta lozinkom i sertifikatom. Prednost korišćenja ovakvog sistema nalazi se u dodatnoj prepreci, u slučaju da je lozinka ukradena.

 

Pored IS organa vlasti, dvostruku proveru bi trebalo koristiti i za ostale naloge zaposlenog (mejl, nalozi na društvenim mrežama, finansijske aplikacije i slično).

SAVET

Digitalni sertifikati se mogu primeniti na više načina, ali je najjednostavnije distribuirati ih u obliku smart kartica ili USB tokena. Ukoliko se koriste sertifikati u obliku kartica, za njihovu upotrebu neophodni su odgovarajući čitači, dok se USB tokeni koriste preko postojećeg USB ulaza na računaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *