Cloud

Cloud servisi koriste RAID (Redundant Array of Independent Disks) tehnologijju, zasnovanu na modelu uporednog korišćenja više uređaja za skladištenje podataka, pri čemu se svaki podatak nalazi na najmanje dve lokacije koje su fizički i geografski odvojene jedna od druge.

Organi vlasti moraju imati punu kontrolu nad podacima, kako bi u svakom trenutku znali gde se podaci nalaze. Ovo je praktično nemoguće kada se koristi Cloud, stoga se ne preporučuje upotreba Cloud tehnologija za skladištenje podataka o ličnosti. Način skladištenja podataka koji više odgovara ovoj nameni jeste formiranje sopstvenog data centra u kome će se čuvati svi podaci od značaja za organ vlasti.


 

Veliki rukovaoci podacima, organi vlasti kao što su APR, Poreska uprava, CROSO, Centar za socijalni rad Beograd, RFZO i PIO fond, ne koriste Cloud computing usluge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *