Ko iz organa vlasti treba da bude zadužen za zaštitu podataka o ličnosti?

S obzirom na opisane odgovornosti, jasno je da bi lice zaduženo za zaštitu podataka u ovom smislu trebalo da bude lice koje se nalazi na pozicijama višeg hijerarhijskog nivoa. Analiza primera dobre prakse u Srbiji i inostranstvu je pokazala da bi to lice trebalo da bude deo najviše linije menadžmenta.

Međutim, u mnogim organima vlasti koji prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti, prisutan je divizioni model organizacione strukture, usled teritorijalne razuđenosti organizacionih jedinica. U takvim organizacionim sistemima rešenje bi trebalo tražiti u uvođenju odgovornosti na dva nivoa. Na prvom nivou bi trebalo imenovati lice zaduženo za strateška pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u okviru čitavog organa vlasti, i to bi trebalo da bude neko iz najviše linije menadžmenta. Na drugom nivou bi u svakoj od izmeštenih organizacionih jedinica trebalo da postoji lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, odgovorno za operativno sprovođenje strateških odluka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, u okviru svoje organizacione celine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *