Skladištenje podataka je metoda kojom se analizira i obrađuje velika količina podataka koja pomaže organizaciji i upravljanju u organu vlasti. U logičkom smislu, skladištenje predstavlja centralizovanu bazu podataka. Podaci se izvlače iz različitih izvora i sinhronizuju u bazu podataka prema unapred definisanom modelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *