Organi vlasti bi trebalo da urede oblast zaštite podataka o ličnosti sopstvenim internim aktima, kako bi formalizovali postupke i pravila, i na nivou sistema postigli željeni nivo zaštite podataka o ličnosti, ali i stvorili osnovu da taj nivo kontinuirano podižu. Kao osnovni interni akti koji utiču na zaštitu podataka o ličnosti, javljaju se:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *